Dao động ký Extech MS420 Oscilloscope

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)

Hàm FFT để xem tần số thành phần
Toán dạng sóng: Thêm, trừ, nhân và chia
Chế độ trung bình để làm mịn các dạng sóng
Lưu trữ và gọi lại tối đa 4 màn hình và thiết lập dạng sóng
Chế độ Persistence để quan sát tín hiệu động

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất