Extech 445703: Nhiệt ẩm kế để bàn

  • Tối đa / tối thiểu với chức năng “thiết lập lại”
  • Độ ẩm: 10 đến 99% rh
  • Nhiệt độ: 14 đến 140 ° F hoặc -10 đến 60 ° C
  • Độ chính xác: ± 5% rh; ± 1,8 ° F, ± 1 ° C
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất