Showing all 1 result

Máy đo thân nhiệt, đo nhiệt độ cơ thể, máy đo trán, mấy đo nhiệt độ cơ thể hồng ngoại.