Nhận danh mục Extech

Extech đã tập trung vào các công cụ Kiểm tra và Đo lường được xây dựng cho các chuyên gia kể từ năm 1971. Việc cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi đã khiến thương hiệu của chúng tôi chuyển sang cung cấp các giải pháp đo lường khi nói đến các công cụ giúp ngăn ngừa, xác định và khắc phục sự cố trong vô số ứng dụng; cho dù đó là ứng dụng điện, cơ khí, bảo trì, an toàn hay môi trường, các sản phẩm của chúng tôi đều được các chuyên gia tin cậy và được kiểm tra hàng ngày.

Tải xuống catalogue Extech