Extech đã tập trung vào các công cụ Kiểm tra và Đo lường được xây dựng cho các chuyên gia từ năm 1971. Các dịch vụ danh mục sản phẩm rộng của chúng tôi đã biến chúng tôi thành thương hiệu để cung cấp các giải pháp đo lường khi nói đến các công cụ giúp ngăn ngừa, xác định và khắc phục sự cố trong vô số ứng dụng; cho dù đó là các ứng dụng điện, cơ khí, bảo trì, an toàn hoặc môi trường, các sản phẩm của chúng tôi đều được các chuyên gia tin tưởng và được đưa vào thử nghiệm mỗi ngày.

Tải xuống danh mục

Tải xuống catalogue Extech