Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy đo áp suất vi sai, chân không, tuyệt đối, chênh lệch (Pressure Meter)

Máy đo áp suất (Pressure Meter) là một thiết bị để đo áp lực của khí hoặc chất lỏng . Áp suất là một biểu hiện của lực cần thiết để ngăn chặn một chất lỏng từ mở rộng, và thường được quy định về lực lượng trên một đơn vị diện tích. Một cảm biến áp suất (Pressure Sensor) thường hoạt động như một bộ chuyển đổi ; nó tạo ra một tín hiệu như là một chức năng của áp lực được áp đặt. Với mục đích của bài viết này, một tín hiệu như vậy là điện.

Cảm biến áp suất được sử dụng để kiểm soát và giám sát trong hàng nghìn ứng dụng hàng ngày. Cảm biến áp suất cũng có thể được sử dụng để đo gián tiếp các biến khác như lưu lượng chất lỏng / khí, tốc độ, mực nước và độ cao . Cảm biến áp suất cách khác có thể được gọi là đầu dò áp lực, máy phát áp lực , áp suất kế , đồng hồ áp suất, áp kế và hay máy đo áp suất.