Showing all 6 results

Máy kiểm tra cáp mạng, Thiết bị Test cáp mạng

Máy kiểm tra cáp mạng hay còn gọi là máy test mạng. Là thiết bị chuyên dụng để kiểm tra nhanh lỗi cáp mạng, nhận điện loại cáp mạng, dây mạng, test nhanh dây cáp mạng LAN, ADSL, Cáp quang