Thiết bị hiệu chuẩn (Calibration) mA, áp suất, nhiệt độ, đa năng Extech

Các thiết bị hiệu chuẩn công cụ đo chính xác, hiệu quả cho máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, năng lượng…
Hiệu chuẩn là rất cần thiết để điều chỉnh đúng độ chính xác của máy móc, thiết bị, dụng cụ đo. Vì thế cần phải có những thiết bị hiệu chuẩn và công cụ hiệu chuẩn chuẩn xác để làm mốc cho các dụng cụ cần hiệu chuẩn.