Extech CT100- Thiết bị kiểm tra cáp mạng và cáp CATV Extech CT100

  • Các bài kiểm tra ngắn mạch, hở, sai và đảo ngược
  • Thử nghiệm EIA / TIA568A và 568B và 10Base-T
  • Kiểm tra phát hiện khiên bảo vệ tính toàn vẹn
  • Thử nghiệm lắp đặt dây cáp và dây nối
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất