Cân kỹ thuật số cầm tay Extech SC50

  • Tự động giữ dữ liệu 30 giây
  • Tự động tắt nguồn sau 30 giây
  • Chỉ báo quá tải
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất