Extech LCR205 sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200

  • Sử dụng cho máy đo LCR Extech LCR200.
  • 3 đầu vào vào High, Low và Guard.
  • Có núm điều chỉnh.
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất