Máy đếm hạt tích hợp camera Extech VPC300

Kênh kích thước hạt 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10µm
Lưu lượng dòng chảy 0,1ft3 (2,83L / phút) được điều khiển bởi bơm bên trong
Đếm chế độ Tích lũy, Chênh lệch, Nồng độ
Tính hiệu quả 50% @ 0,3µm; 100% cho các hạt> 0,45
Mất trùng hợp 5% @ 2.000.000 hạt trên ft3

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất
Danh mục: