Máy đo khoảng cách laser Extech DT500

Xem các phép đo khoảng cách được thực hiện bởi DT500 từ một khu vực xa xôi trên thiết bị iOS của bạn. Ngoài các phép đo khoảng cách, mức độ bong bóng tích hợp của máy đo cung cấp hướng dẫn trực quan dễ dàng về việc xác định xem một bề mặt có bằng không.

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất