Máy đo nhiệt độ mở rộng Extech SDL310

SDL 310 ghi dữ liệu trên thẻ SD ở định dạng Excel. Đo nhiệt độ không khí đến 122 ° F (50 ° C) và tốc độ không khí đến 4930ft / phút. Lưu 99 bài đọc thủ công và 20M bài đọc qua thẻ SD 2G. Lưu 99 bài đọc thủ công và 20M bài đọc qua thẻ SD 2G. Loại đầu vào cặp nhiệt điện K / J để đo nhiệt độ cao.

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất