Bộ ghi dữ liệu Extech SD700 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất)

  • Model: SD700
  • Dải đo nhiệt độ: 0 đến 50 ° C
  • Độ chính xác: 0,8 ° C
  • Dải đo độ ẩm: 10 đến 90% RH
  • Sai số: + 1% RH
  • Dải đo áp suất: 10 đến 1100 hPa
  • Độ chính xác: 0,1 hPa
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất