Camera nhiệt FLIR T560

  • Độ nhạy nhiệt <30 mK @ 86 ° F / 30 ° C (ống kính 42 °)
  • Dải quang phổ 7,5 – 14,0 μm
  • Tần số hình ảnh 30 Hz
  • Tùy chọn ống kính 42 °, 24 °, 14 °
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất