Máy đo ánh sáng Extech LT505

  • Đo cường độ ánh sáng bằng đơn vị Foot và Lux.
  • Cảm biển diode photo chính xác có bộ lọc màu sắc và cosin
  • Máy có chức năng hiệu chỉnh
  • Chức năng giữ dữ liệu tối đa tối thiểu
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất