Máy đo nhiệt độ Extech SDL350

SDL350 ghi dữ liệu trên thẻ SD ở định dạng Excel. Máy đo tốc độ không khí / lưu lượng không khí với đầu dò kính thiên văn được thiết kế để phù hợp với ống dẫn HVAC và các lỗ nhỏ khác. Đầu dò kính thiên văn kéo dài tới 7,05ft (215cm) chiều dài bằng cáp. Điều chỉnh tốc độ lấy mẫu dữ liệu.

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất