Nhiệt kế tự ghi Extech EA15 (2 kênh kiểu K, USB)

  • Hiển thị T1 và T2 hoặc T1-T2 và T1 hoặc T1-T2 và T2 trên màn hình LCD kép lớn
  • Đơn vị có thể lựa chọn trong C / F hoặc Kelvin
  • Chấp nhận cặp nhiệt điện loại K, J, T, E, R, S và N
  • Ghi lại tới 8800 bộ dữ liệu
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất