Bộ ghi dữ liệu Extech RHT30 / RHT35

Bộ ghi dữ liệu được thiết kế với vỏ chắc chắn và đầu nối USB tiêu chuẩn nơi các số đọc được lưu trữ (tối đa 48.000 dữ liệu) được chuyển thuận tiện sang PC ở định dạng bảng tính PDF hoặc Excel® khi được cắm. tùy chọn ngôn ngữ, khoảng thời gian lấy mẫu lập trình, báo động có thể điều chỉnh và đăng nhập bảo mật được bảo vệ bằng mật khẩu. LCD lớn tối ưu hóa việc xem và đèn LED thông minh cung cấp độ ẩm được mã hóa màu và trạng thái đọc nhiệt độ.

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất