Extech PQ3350: Máy phân tích sóng hài & công suất 3 pha

  • Đối với hệ thống một và 3 pha / 3 dây hoặc 3 pha / 4 dây
  • Danh mục dữ liệu lên đến 52.428 lần đọc một pha hoặc 17.476 lần đọc 3 pha
  • Màn hình LCD có đèn nền lớn hiển thị tới 35 thông số trong một màn hình
  • Hiển thị đồng thời Sóng hài và Dạng sóng
  • Đầu dò dòng được bán riêng
  • Điện áp ACV (True rms): 600V /±0.5%rdg
  • Dòng điện AC: 3000A /±0.5%
  • Công suất tác dụng (kW): 9.999MW /±1%
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất