Máy đo Clo Extech CL200 (Chlorine Tester)

  • CL200 Chlorine Meter Chống thấm ExStik
  • Đọc trực tiếp Tổng số Clo cung cấp các phép đo nhanh và dễ dàng (dưới 2 phút)
  • Giới hạn phát hiện thấp xuống tới 0,01ppm
  • Không bị ảnh hưởng bởi màu hoặc độ đục của mẫu
  • Bộ nhớ lưu trữ, thẻ và nhớ lại lên đến 15 bài đọc
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất