Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng MR60

  • Nhiệt độ làm việc: 0~50 °C (32~122 °F)
  • Nhiệt độ lưu trữ: -10~60°C (14~140°F)
  • Độ ẩm làm việc: ≤ 90%, 0~30°C (32~86°F)
                              ≤ 75%, 30~40°C (86~104°F)
                              ≤ 45%, 40~50°C (104~122°F)

 

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất