Máy đo tiếng ồn cá nhân Extech 407355

407355 là Bộ ghi dữ liệu đo tiếng ồn cá nhân thực hiện các khảo sát tích lũy tiếng ồn OSHA và IEC để đo tổng phơi nhiễm âm thanh trong khoảng thời gian 8 giờ. Ghi dữ liệu lên tới 4500 số đọc khi được sử dụng làm máy đo mức âm thanh. Lưu trữ lên đến 5 khảo sát liều kế. Dữ liệu bao gồm: thời gian bắt đầu / dừng,% Liều lượng, TWA và cờ cao điểm. Hoàn thành với đai đeo, micro gắn trên 0,5 in với cáp 2,6ft, phần mềm, 4 pin AAA, tuốc nơ vít nhỏ và hộp đựng.

Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất