Máy ghi biểu đồ nhiệt độ độ ẩm Extech RH550

  • Model: RH 550
  • Phạm vi nhiệt độ: -20 đến 80 ° C
  • Độ chính xác: ± 0,5 ° C
  • Phạm vi độ ẩm: 10% đến 95% RH
  • Sai số:± 2,5% RH
  • Ghi đồng thời nhiệt độ độ ẩm, điểm sương
Gọi 0947778884(zalo) cho giá tốt nhất